Mirë se Vini

I nderuar vizitor,

Kjo është faqja zyrtare e Lozhës së Madhe të Shqipërisë, i vetmi organizëm masonik i rregullt në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Në këtë faqe do të gjeni një informacion modest për qëllimet dhe funksionimin e masonerisë në përgjithësi dhe të asaj shqiptare në veçanti.

Ne dëshirojmë që nëpëmjet kësaj faqeje të jemi në kontakt me ata që nuk janë pjesë e jona por që kanë vullnetin dhe dëshirën për të bashkuar kontributin e tyre me të gjithë ata që mendojnë e punojnë për një shoqëri të bazuar në vlerat njerëzore: lirinë, tolerancën, respektin dhe ndihmën për njeri tjetrin.

Ju faleminderit që vizituat faqen zyrtare të Lozhës së Madhe të Shqiperisë.

Mjeshtri i Madh i Përnderuar i Lozhës së Madhe të Shqipërisë

Vëlla Aleko POSHNJARI është nder themeluesit e masonerisë se lirë dhe të pranuar ne vendin tone. Ai ka një përvojë te gjatë në krijimin e institucionit te LMSH në Shqipëri dhe ka shërbyer me devotshmëri, përkushtim dhe përulësi në shumë pozicione të rëndësishme disa nga te cilat si me poshtë:

  • Mjeshtër i nderuar i Lozhës Detyrat e Lashta Nr. 3  Orienti I Tiranës për një periudhë gjashtë vjeçare.
  • Anëtar i Kryesisë se LMSH për një periudhë gjashtë vjeçare.
  • Prift i Madh i Ritit të Yorkut.

MMP ka qenë gjithashtu i angazhuar dhe në krijimin e Ritit Skocez Shqiptar dhe është gjithashtu ambasador i Ritit te Yorkut për Shqipërinë. Ai ka qene i përfshirë në shumë projekte dhe ka qene pjese e shume delegacioneve te LMSH në takimet dhe konferencat ndërkombëtare ku është përfaqësuar LMSH.

MMP, vëlla Aleko Poshnjari është me profesion arkitekt. Ai ka mbuluar detyra te ndryshme ne institucionet publike lokale dhe qendrore dhe aktualisht është ne pension.

Ai është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Notice from the Grand Lodge of Albania

Rreth LMSH

Regular Freemasonry continued to extend its territory and influence in the world through the consecration of its newest regular Grand Lodge on October 14th, 2011 with the birth of Freemasonry in the country of Albania. Brother Elton Çaçi became the world’s newest Grand Master. It is significant also, that the newest Grand Master at 36 years of age is also the youngest Grand Master in the world.

The consecration ceremonies were conducted by Most Worshipful Grand Master Gustavo Raffi of the Grand Orient of Italy, Most Worshipful Grand Master Petar Kostic of the Regular Grand Lodge of Serbia, and Most Worshipful Grand Master Nicolaos Vourgidis of the Grand Lodge of Greece and me. I was given the privilege of participating in the consecration of this birth as Honorary Grand Master of the Grand Orient of Italy and Honorary Grand Master of the Regular Grand Lodge of Serbia. Each participant enhanced the ceremony by speaking some sentences of the ritual in their own language.

Over 150 brothers from the other Grand Lodges attended the consecration ceremony: Grand Lodge of Austria, National Grand Lodge of France, Grand Lodge of Czech Republic, Grand Lodge of Japan, Grand Lodge Slovenia, Grand Lodge of Montenegro, United Grand Lodge of Bulgaria, National Grand Lodge of Romania and the Grand Lodges of Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pará, Paraná, Piauá and Rondonia from Brazil, etc.

I reminded the new Grand Master of the significance that he now holds in the Masonic world emphasizing that the birth of Freemasonry in Albania is of fundamental importance for the development of Freemasonry in Eastern Europe and the contribution of this Grand Lodge will be of fundamental importance to the development of civil and political rights in Albania. He now wears that mantle of responsibility.

Grand Master Kostic expressed his pleasure in being present for this consecration demonstrating that while in the profane world the relationship between Serbs and Albanians may still be difficult, Freemasonry represents the better method in order to reestablish a dialogue founded on peace, love and harmony.

Grand Master Vourgidis conveyed in the the happiness of the Greek Brethren because the birth of the Grand Lodge of Albania represented the last link missing in the chain of Union of Freemasonry in Eastern Europe.

Grand Master Raffi exclaimed “Freemasonry Is Alive” stressing that young people are the future of Freemasonry, otherwise it would not be possible to transmit the patrimony of initiatic wisdom that can be found in the tenets of our Brotherhood.

Grand Master Nikolas Schwarzler of Austria also took part in the ceremony and expressed the hope that this Grand Lodge might remain safe from the destructive power of unbridled forces of nature and even bigger dangers of frenzied impulses of men that may destroy the solidity of its construction.

During the ceremony the Grand Lodges of Serbia, Greece, Romania, Bulgaria and France declared their recognition of the Grand Lodge of Albania.

* In closing, the new Grand Master thanked all the brothers and particularly, the Grand Master of the Grand Orient of Italy without whose help and support it would not have been possible for the realization of what only three years ago seemed a dream, the consecration of a national Grand Lodge in the “Country of the Eagles”.
The ceremony was followed by a gala dinner organized by the Albanian brothers with traditional songs and folkloristic dances.

Të reja

Shqipëria bëhet Juridiksioni më i ri i DeMolay International

  19 Maj, 2017, Kansas City, USA – Mjeshtri i Madh  Bill Sardone shpalli krijimin e Juridiksionit më të ri brenda DeMolay International, Shqipërinë. Shqipëria kufizohet me Detin Adriatik me Juridiksionin DeMolay të Italisë, i cili do të shërbejë si një vëlla i madh në Juridiksionin e krijuar rishtazi. Mjeshtri i Madh  Sardone krijon këtë …

Kontaktoni

Sekretaria e Madhe: dep.gs@grandlodge-albania.org

 

Për aplikime kontaktoni me dep.gs@grandlodge-albania.org