Konferenca e Sekretarëve të Mëdhenj

Shqipëria ftohet në Konferencën Evropiane të Sekretarëve të Mëdhenj në Bukuresht