Shqipërisë i hapet rruga për në Ritin e York-ut

Me anë të shkresës së nënshkruar nga Louis E. Bartand, Prifti i Lartë i Madh i Përgjithshëm i Kapitullit të Madh të Përgjithshëm, krijohet Kapitulli Nr. 1 Jeronim De Rada i Harkut Mbretëror të Tiranës.

Në këtë mënyrë Shqipëria u shtohet vendeve të tjera të cilat janë pjesë e Ritit të York-ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *